XE CUỐN ÉP RÁC HINO WU342 - 6 KHỐI

Liên hệ: 0915.778.798


XE CUỐN ÉP RÁC HINO WU342 - 6 KHỐI

Danh mục: XE TẢI ÉP RÁC

Indonesie - Việt Nam

Khoảng cách trục :

 

 

Nội dung bên trong TAB 2