XE CHỞ GIA SÚC - GIA CẦM (HEO-BÒ-GÀ)

Là xe chuyên dùng để chở các loại gia súc, gia cầm như: Heo, bò, gà... Bán trả góp lên đến 90% giá trị sản phẩm

Không tồn tại mẫu tin